Tủ đông âm sâu Unique FD-170-SF

Model: FD-240-SF

Nhiệt độ: -52°C ~ -82°C

Kích thước: 1300 x 650 x 905 mm

Danh mục: