Máy trộn bột Berjaya 7L không lưới

MODEL: BJY-BM

Trọng lượng: 29 Kg

Công suất: 325W