Máy chia bột BJY – DDR30

Model: BJR – DDR30

Công suất (Pcs/h): 30

Trọng lượng chia bột (G): 30 – 100