TỦ ĐÔNG 2 CÁNH ĐỨNG TURBO AIR

Model: KF45-2

Nhiệt độ: -3℃ ~ -25℃

Dung tích: 1175 L

Danh mục: