Bàn mát pizza Berjaya 2 cánh

Mã sản phẩm: BS2D/PCF6/Z

Công suất tiêu thụ: 680 W

Trọng lượng sản phẩm: 156 Kg