Bàn mát 3 tầng 6 ngăn Berjaya

Model: BS6DR/C6/3

Số ngăn kéo: 6

Kích thước: 1800 x 760 x 840 mm

Danh mục: